Een Open Dag zonder sprookjes

Als bruggenbouwers tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven helpen we scholen en onderwijsinstellingen met het vinden van hun eigen visie en missie op de toekomst van het onderwijs en hun eigen rol hierin. Graag helpen we deze visie om te zetten in beleid en deze te implementeren.

Zo hebben we voor de Onderwijswinkel de brainstormtool “Een Open Dag zonder sprookjes – over visie, missie én de praktijk” ontwikkeld. Hiermee geven we een antwoord op de vraag: wat doen we met de Open Dagen en hoe schetsen we een zo aantrekkelijk én reëel mogelijk beeld van onze opleiding?  Naar aanleiding van deze tool gaan we met het hele team aan de slag. Zo komen we tot een teambreed gedragen visie die uniek is voor de school en opleiding

Deel dit project